கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : அச்சு இல்லா சக்கரம் , அழகு காட்டும் சக்கரம் ?


Happy Birthday to Motta Rajendran

Happy Birthday to Motta Rajendrankalakattam-movie-stills-008 Comediam actor Motta Rajendran Born in July 12th 1948. He celebrates his 68th birthday. He acted in 2016 totally 10 films included Theri. Actor Rajendran  recent film is Sathyaraj and Sibi Sathyaraj ‘Jackson Durai’ movie. His upcoming film with Simbu AAA movie. Happy Birthday to Rajendran

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *