கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?


Kabali Bus release by Mumbai Rajni fans

Kabali Bus release by Mumbai Rajni fansKabali bus Superstar Rajnikanth Kabali movie release date remaining goto few days. Rajnikanth Mumbai fans make a Passanger Bus with Rajnikanth Kabali poster painting. To release before three days of Kabali release date. The bus shows outside full of Kabali Rajni poster ans Rajnikanth stills. The Kabali bus released at main areas in Mumbai.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *