கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?


Kabali first half has been leaked!

Superstar Rajinikanth’s  Kabali leak news is creating the sensation in the netizens and finally it has come into reality.

Kalaipuli S Thanu has recently stated that Kabali hasn’t been leaked and the latest update we hear is that almost first half of Kabali has been leaked. It is being circulated in social media sources like facebook, whatsapp et..al. The first glimpse of leak video is turning out to be hot topic in the tinsel town.

Kabali is releasing worldwide on July 22nd in record screens. Pa Ranjith is the director of this mass action entertainer. Let’s see what steps will Producer take to curb piracy of Kabali.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *