கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?


Kumbakonam fire victims 10th year Anniversary

Kumbakonam fire victims 10th year AnniversaryKumbakonam In July 16th 1996 Kumbakonam Government school fire accident died 94 childrens on this day. After 10 years rememberance of this day July 16th 2016 at special pooja in Kumbakonam Government school.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *