கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?


Malaysia Box office top 10 tamil movies

Malaysia Box office top 10 tamil movies
From all the Tamil movies are get more collection in the country is Malaysia. Now until 2016 released movies top 10 Box office collection getted films listed by ordered.Kabali Kabali1

  1. Kabali – 12,585,134 myr(Malaysian Ringgit)
  2. Endhiran – 9,773,086 myr
  3. Sivaji – 8,528,800 myr
  4. Vedhalam – 8,357,729 myr
  5. I – 7,404,000 myr
  6. Kaththi – 6,430,110 myr
  7. Lingaa – 6,250,830 myr
  8. Singam2 – 5,794,818 myr
  9. Theri – 5,768,994 myr
  10. Kanchana2 – 5,713,777 myr

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *