முகப்பு கருத்துக்கணிப்பு ராசிபலன்கள் சினிமா

Remo Movie distribution area and distributors

Tags : FRANCIS ADAIKALARAJ, G.N.ALAGAR SAMY, MADURAI, RAMNADU, REMO, REMO MOVIE, REMO MOVIE DISTRIBUTION, SIVAKARTHIKEYAN, TANJORE, TRICHY, Category : KOLLYWOOD NEWS,

Remo Movie distribution area and distributors

Madurai and Ramnadu area – G.N.Alagar samy

TRICHY & TANJORE Area – Francis Adaikalaraj

#Remo Trichy & Tanjore Area Distribution Rights Signed By #FrancisAdaikalaraj @Siva_Kartikeyan @24AMSTUDIOS !!!

#Remo TRICHY & TANJORE Area Rights Sold To Francis Adaikalaraj On MG Basis !!

Happy to announce,we signed our #Remo Madurai&Ramnad area with G.N.Alagar samy on MG Basis

CpLKjMjVYAA2KtxCpQmURrVUAAIeLq


Share :

Related Posts