கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?


Happy married life B I J U S N N E E N A S


Happy married life B I J U S N N E E N A S !!! Wish you more happiness daa… Photo credits: Ajmal Photography

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *