கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன?


Goli Soda 2 Working Spot Stills


Goli Soda is a 2014 Indian Tamil-language drama film written, cinematography and directed by S.D. Vijay Milton. Produced by his brother Bharath Seeni under Roughnote Production, the film features Kishore, Sree Raam, Pandi and Murugesh of Pasanga fame. The film was distributed by N. Lingusamy’s Thirrupathi Brothers and released on 24 January 2014 to critical acclaim. The film narrates the story of four boys who work and live together in a market.[2] The film was remade in Kannada with same name.

Goli Soda 2 Working Spot Stills

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *