கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?


விஜய் தைரியம் இல்லாதவர் – திருமுருகன் காந்தி!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *