கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்?


Aval successfully running theatre list!

Real 👫✋Crowd Filled 4⃣th Week🎏 for #Aval 👰❗️!! The Film embarks📈 as ‘A Centre’😐📦 product has conventionally✊🎊 Entertaining the Fans😁💫 from All Classes Together with the Roller-Coaster🎢😱 Thriller..

Also this is the First Film🎥🤜 that Punt Soaring BO💰!!

#Siddharth #MilindRau #HorrorMovies #SuperHit #MustWatch #DontMiss #Horror #Ghost #TridentArts #Kollywood #TamilMovies

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *