கருத்துகணிப்பு : அஇஅதிமுக வில் பலம் பெற்றுள்ளது யார்? நியூஸ் 7 க்கு போட்டி கருத்துக்கணிப்பு


விடுகதை : பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?


British Airways plane attacked by birds – Viral News


A British Airways plane was attacked on air by birds of prey that completely damaged the aircraft. it took a lot of efforts before the pilots were able to land the plane,the whole world is shocked of never have seen such

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *