கருத்துகணிப்பு : ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சரியான நபர் யார் ?


விடுகதை : அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?


Cinematographer Priyan Passed Away!


Famous Cinematographer Priyan Passed Away Heart Attack
Shocking!
#Rip

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *