கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?


Latest Reliance Jio Offer

Latest Reliance Jio Recharge Plans – From Rs 149 To Rs 399 To Rs 459 To Rs 9,999


Latest Reliance Jio Recharge Plans – From Rs 149 To Rs 399 To Rs 459 To Rs 9,999
Reliance Jio recently announced revamped rates for its popular 84-day plan. In a recharge pack priced at Rs 459, Reliance Jio offers high speed data of 84 GBs – with a daily limit of 1 GB – for a validity period of 84 days, according to the telecom company’s website- jio.com. Jio’s Rs 459 pack includes unlimited voice calls. Reliance Jio, the latest entrant in the country’s telecom sector, has shaken up the market with its competitive data pricing, say some analysts. Competitive pricing by Reliance Jio, which offers telecom services under brand name Jio, has been wooing customers leading to attractive offers by incumbent telecom operators. Reliance Jio offers several recharge options to its prepaid customers. Starting at Rs 52 (validity of 7 days), Jio recharge plans go up to Rs 9,999 (360 days).

Voice calls are free and unlimited in all plans of Jio. Short-message service is umlimited in many plans but in some of the plans it is capped.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *