தேவரினத்ததின் பெருமையே கொடிவீரன்!

கபாலி போன்ற படம் தான் எடுக்க கூடாது.

​#தேவரினத்தின் வாழ்க்கை முறைகளே தான் #முத்தையா அண்ணன் படம் எடுக்காரு #தேவர் #சமுதாயம் பெருமை மற்றுமே படத்தில் இருக்கும் மற்ற தமிழ் ஜாதியை எதுவும் இழிவாக பேசினால் தான் தவறு எதுவும் இதுவரை எடுத்த #குட்டிபுலி #கொம்பன் #மருது படத்தில் இழிவாக வந்ததா.

#கபாலி படத்தில் #மேட்டுகுடியின் கூட்பாடு நாட்டுக்குள்ள கேட்கதுனு ஒட்டு மொத்த மேட்டு குடியையும் வம்பு இழுக்கும் வகையில் இருந்தது கபாலி போன்ற படம் தான் எடுக்க கூடாது.
#தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு அரசாங்கத்தில் இருந்து சலுகை தாரக அந்த சலுகை மூலம் தான் இனத்தை வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொணடு போங்க அதை விட்டு விட்டு #மேட்டுகுடிகள் இடம் வம்புக்கு வரதீங்க அப்புறம் காதல் என்ற பெயரில் தேவர் கவுண்டர் வன்னியர் செட்டியார் யாதவர் இன்னும் பல உயர் ஜாதிகள் பெண்களை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் வெட்டு தான் விழுகும்.
தமிழன் அவன் அவன் ஜாதியில் தான் பெண் குடுத்து பெண் எடுத்துக்கிட்டான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *