கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?


Vishal Route to TN Politics?


‘POLITICIAN?’ #Vishal Route to #TNPolitics ??!!He will Pay Homage to Puratchi Thalaivar #MGR Memorial Hall @ 9?AM, #Jayalalithaa ? Memorial Hall @ PM, Followed by #RKnagarByElection Nomination planned @ 12:30PM..#PuratchiThalapathy #RKNagar #RKNagarByPoll #RKNagarElection #Kollywood #ActorsLife #TamilCinema #Politics #TamilNadu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *