கருத்துகணிப்பு : பிக்பாஸ் 2 இந்த வாரம் யாரை காப்பாற்ற விரும்புகிறீர்கள்?


விடுகதை : அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?


Latest Clicks of Actress Athulya

Athulya, is a South Indian actress who featuring mainly in Tamil Movies. She made her debut in ‘Kadhal Kan Kattudhe’ film. The film was not reached well among the audience but her acting in the movie was appreciated by everyone.

Athulya made her tamil debut Kadhal Kan Kattudhe, the romantic film directed by Shivaraj R which released on 2017. The film Kadhal Kan Kattudhe featuring KG, Athulya and Aneeruth in the lead roles. After debut movie, Athulya has committed in many tamil movies

Latest Clicks @AthulyaOfficial With @joy_stylist

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *