டிடிவி தினகரன் போகும் திசை எல்லாம் மக்கள் அலை புரட்சிப் பயணம்

நேற்று கழகத் துணை பொதுச்செயலாளர் திரு. டி.டி.வி தினகரன் அவர்கள் புரட்சிப் பயணத்தை தொடந்தார் போகும் திசை எல்லாம் மக்கள் அலை புரட்சிப் பயணம் மாபெறும் வெற்றி பெற வாழ்துகள் எங்கள் மக்கள் செல்வரே…

TTV Dhinakaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *