ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நீரின் அளவையாவது கர்நாடக அரசு உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும்


நீதிமன்ற தீர்ப்பால் இருபோகம் விவசாயம் வஞ்சிக்கப்பட்டுள்ளது. வருத்தமளிக்கிறது ….
எனினும் தமிழக விவசாயிகளின் நலன் கருதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நீரின் அளவையாவது கர்நாடக அரசு உடனடியாக வழங்கிட வேண்டும். அதனை மத்திய அரசு உறுதி செய்திட வேண்டும்…

…….மக்கள் செல்வர் அண்ணன் TTV. தினகரன். M.L.A.,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *