விஜய் டிவியின் ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொள்ளும் நடிகை & சனம் ஷெட்டி! SanamShetty

விஜய் டிவியின் & வில்லா டூ வில்லேஜ்& ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொள்ளும் நடிகை & சனம் ஷெட்டி& !

SanamShetty @actress_sanam @KskSelvaPRO VillaToVillage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *