மணப்பாடு மீனவர் கிராமத்தில் கமலஹாசன்!

சற்றுமுன் :

மணப்பாடு மீனவர் கிராமத்தில் தங்கள் சொந்த உறவு போல மக்கள் நம்மவரை அழைத்துச் சென்று உபசரித்து மீண்டும் வழியனுப்பி வைத்தது!!

@ikamalhaasan @maiamofficial

#NammavarforTN
#Manapad
#KamalHaasan
#MakkalNeedhiMaiam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *