இது எதோ ஆஃப்ரிக்கா பக்கமிருக்கும் நாடுனு நினைச்சீங்களா ….? இல்லை

இது எதோ ஆஃப்ரிக்கா பக்கமிருக்கும் நாடுனு நினைச்சீங்களா ….?

இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மாவட்டத்தில் இருக்கும் இராமநாதபுர மாநிலம்

தண்ணீர்_தண்ணீர்_தண்ணீர்😥😂😥😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *