கருத்துகணிப்பு : யார் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் ? தந்தி டிவி க்கு போட்டி கருத்துகணிப்பு


விடுகதை : ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?


தேசியக்கொடி ஸ்டாலினிடம் இராணுவ மரியாதையோடு கொடுக்கப்பட்டது

கலைஞர் மீது போற்றப்பட்ட தேசியக்கொடி ஸ்டாலினிடம் இராணுவ மரியாதையோடு கொடுக்கப்பட்டது. #Kalaignar #karunanidhi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *