வல்லமை பொருந்திய தலைவர் வாஜ்பாய் : நாராயணசாமி இரங்கல்

வல்லமை பொருந்திய தலைவர் வாஜ்பாயின் இறப்பு நாட்டிற்கே பேரிழப்பு – புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இரங்கல்
#Vajpayee | #RIPVajpayee | #BJP | #AtalBihariVaajpayee | #Narayanasamy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *