தமிழகத்தில் நடமாடும் டாஸ்மாக் கடைகளை ஏற்படுத்தவேண்டும்- தனியரசு எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்