ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக்கை அம்மாநில பாஜக தலைவராக நியமித்திருக்கலாம் என தகவல்


Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *