உவரி கூட்டப்பனை பள்ளி மாணவி கற்பழிப்பு ! Uvari Koottapanai school girl rape murder case!

குற்றவாளிக்கு துணை போகும் உவரி எஸ்.ஐ ! உவரி கூட்டப்பனை பள்ளி மாணவி கற்பழிப்பு குற்றவாளிக்கு துணை போகும் உவரி எஸ்.ஐ! STUDENT MURDER

உவரி கூட்டப்பனை பள்ளி மாணவி கற்பழிப்பு ! Uvari Koottapanai school girl rape murder case!

https://www.youtube.com/watch?v=THfjW74U8Jc

READ  நானும் பள்ளியில் ஒரு 'ஸ்கவுட்ஸ்' மாணவியே: தமிழிசை பெருமிதம்!