* தினமும் 3 வாக்குகள் செலுத்தலாம்
* முதல் வாக்கு 30 வாக்குகள் பதிவாகும்
* இரண்டாவது வாக்கு 15 வாக்குகள் பதிவாகும்
* மூன்றாவது வாக்கு 5 வாக்குகள் பதிவாகும்

1

பிக்பாஸ் 3 வீட்டில் உங்களுக்கு பிடித்த போட்டியாளர் யார்? இங்கே வாக்களிக்கவும்

Share on Facebook

  Home