* தினமும் 3 வாக்குகள் செலுத்தலாம்
* முதல் வாக்கு 30 வாக்குகள் பதிவாகும்
* இரண்டாவது வாக்கு 15 வாக்குகள் பதிவாகும்
* மூன்றாவது வாக்கு 5 வாக்குகள் பதிவாகும்

9

இவர்களில் யார் பிக்பாஸ் டைட்டிலை வெல்ல தகுதியானவர்?

Share on Facebook

  Home