கருத்துக் கணிப்புகள்  

143

கருணாநிதிக்கு மெரினாவில் இடம் ஒதுக்கலாமா? - உங்கள் கருத்து ?

கொடுக்கலாம்
கொடுக்க கூடாது

 
Click here to Share on WhatsApp