கருத்துக் கணிப்புகள்  

144

இதில் யாருடைய மரணம் தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய பேரிழப்பு?

ஜெயலலிதா
கருணாநிதி

 
Click here to Share on WhatsApp