258

குறைந்த தொகுதிகளில் அதிமுக, திமுக... அதிக தொகுதிகளில் அமமுக... யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்?

அதிமுக
இனிமேல்தான் தெரியும்
அமமுக
திமுக
Share on Facebook

  Home  
Click here to Share on WhatsApp