விடுகதைகள்  

அடிக்காத பிள்ளை அலறித் துடிக்குது ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

அண்ணனும் தம்பியும் விர்னு போகிறார்கள். அவர்கள் யார்?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

உணவை எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான் அவன் யார்?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home