விடுகதைகள்  

காட்டில் இருப்பான்; வீட்டிலும் மணப்பான், அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home