விடுகதைகள்  

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home