விடுகதைகள்  

பகலில் தங்கத்தட்டு; இரவில் வெள்ளித்தட்டு. அவை என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home