விடுகதைகள்  

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

அடித்தால் அழுவான் , பிட்டால் சிரிப்பான்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home