விடுகதைகள்  

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

அள்ளவும் முடியாது, கிள்ளவும் முடியாது?

சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

அண்ணன் தம்பி மூவருக்கும் ஒரே முகம்?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது - அது என்ன?

அம்மா சேலையை மடிக்க முடியாது , அப்பா காசை என்ன முடியாது. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home