விடுகதைகள்  

கட்டிய சேலையை அவிழ்க்க நினைத்தால் கண்ணீரும் கம்பளையும்தான்? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்?

உடம்பில்லா ஒருவன் பத்து சட்டை அணீந்திருப்பான்? அவன் யார்?

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

Click here to Share on WhatsApp

  Home