விடுகதைகள்  

அந்தரத்தில் தொங்குது செம்பும் தண்ணீரும் ? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
தயிராக மாற்றமுடியாத ஒரே பால் எது?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

பூவிலே வெள்ளைப் பூ; பூமியை நோக்கும் பூ; அது என்ன?

கசக்கிப் பிழிந்தாலும் கடைசிவரை இனிப்பான். அவன் யார்?

அடி மலர்ந்து நுனி மலராத பூ? அது என்ன?

உலகமெல்லாம் படுக்கை விரித்தும் உறங்காமல் அலைகிறான் அவன் யார்?

Click here to Share on WhatsApp

  Home