விடுகதைகள்  

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
பிடுங்கலாம் நடமுடியாது அது என்ன?

அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் ஒற்றையடி பாதை?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

அக்கா சப்பாணி , தங்கை நாட்டியக்காரி?

இவன் வாலுக்கு வையகமே நடுங்கும் அவன் யார்?

சின்ன தம்பிக்கு தொப்பியே வினை? அது என்ன?

பறக்காத பூப்பந்து, பகட்டான சிறுபந்து, வாயிளிட்டால் தேன் பந்து. அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home