விடுகதைகள்  

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன? - விடுகதை


  Home  


மேலும் புதிய விடுகதைகள்
சுனை ஓன்று; வழி மூன்று. அது என்ன?

சிவப்பு சட்டிக்கு கறுப்பு மூடி, அது என்ன்?

அடித்தாலும் விலகாது , அனைத்தாலும் நிற்காது?

ஆகாயதிற்கும் பூமிக்கும் ஒரே சங்கிலி , அது என்ன?

பச்சைக் கதவு; வெள்ளை ஜன்னல்; உள்ளே கருப்பு ராஜா. அது என்ன?

காற்று வீசும் மரம்; கையிலிருக்கும் மரம். அது என்ன?

இடி இடிக்கும், மின்னல் மின்னும், மழை பெய்யாது- அது என்ன?

Click here to Share on WhatsApp

  Home